top of page

Тайнствата на мраката

„Тайнствата на Мраката“

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма “ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО“

Днес на вашето внимание представяме: Интерактивна виртуална презентация на основните обекти с културно  значение в района на Мраката, /община Радомир/.

Като основен резултат от проекта е създаденото ново дигитално съдържание за културното наследство на Мраката, един район с богата култура, включваща образци на културното наследство с национално значение, но слабо познати както на българската, така и на чуждестранната публика.

Конкретно в резултат от дейностите по проекта и работата на творци на любителското творчество бе създадена интерактивна виртуална презентация на основните обекти с културно  значение в района на Мраката, /община Радомир/. Тази презентация представлява интегриран уеб продукт за вграждане в уеб сайтове. Всяка визуализация на обектите води към виртуален/панорамен тур, съставен от 360 градусови фотографии. Обхванатите обекти са свързани с материалното и нематериално културно-историческо и природно наследство на региона.

Така бе създаден иновативен и атрактивен културен продукт, който е широко достъпен и дава възможност на широката публика да се запознае със скритите богатства и тайнствата на Радомирския край.  Този продукт е своеобразен инструмент за популяризиране на потенциала на региона. 

https://showroom.vrmall.bg/v/B81vvZ0R1oN?start_rot_x=-0.00000&start_rot_y=0.00000&start_rot_z=0.00000&start_rot_order=YXZ 

ecvwca.png
bottom of page